Това е един изключително полезен и много добре оформен документ, създаден така, че да бъде интересен и същевременно разбран от децата. Можете да разгледате, както и да свалите документа от тук.

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет са разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет.

Tags: