Моля, запознайте се с нововъведените вътрешни правила за дейността на учебното заведение в извънредна епидемична обстановка. Правилата можете да прочетете тук.

129 Детска градина

Във връзка с подновяване на посещението на детска градина за децата и с цел осигуряване на максимална безопасност на децата и служителите в детската градина е необходимо да бъдат спазвани някои конкретни мерки. Приложено може да се запознаете с тях и да попълните информирано съгласие, което следва да бъде подписано от родителите преди или при първото посещение на детето.

План 129 Детска градина

Уважаеми родители, работното време, в което можете да запишете класираните си деца в ДГ №129 “Приказен свят” е: от понеделник до четвъртък: от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 16:30 ч. в петък: от 9:00 ч….