129 Детска градина

Програмна система Комплексен план 2020-2021 Етичен кодекс за работа с деца Правилник за дейностт на ДГ Програма за превенция на ранно напускане на ДГ 2020/2021 Програма за предоставяне на равни възможности