129 Детска градина

В тази публикация можете да намерите докладитe за касово изпълнение на бюджета за 2023 година по тримесечия. Доклад за касово изпълнение на бюджета към 31 Март 2023 Доклад за касово изпълнение на бюджета към 30 Юни 2023 Доклад за касово…

Отчетност 129 Детска градина

В тази публикация може да намерите приложени детайлните отчети по тримесечия, както и финалния сборен отчет за дейността на ДГ 129 “Приказен Свят” за 2021 година. Отчет на дейността на ДГ 129 “Приказен свят” за първо тримесечие. Отчет за дейността…

129 Детска градина

В тази публикация можете да намерите докладите от заседанията на Обществения съвет: Годишен отчет на обществения съвет за 2017 Годишен отчет на обществения съвет за 2018 Годишен отчет на обществения съвет за 2019 Годишен отчет на обществения съвет за 2020

Отчетност 129 Детска градина

В тази публикация може да намерите приложени детайлните отчети по тримесечия, както и финалния сборен отчет за дейността на ДГ 129 “Приказен Свят” за 2020 година. Отчет на дейността на ДГ 129 “Приказен свят” за първо тримесечие. Отчет на дейността…

Отчетност 129 Детска градина

В тази публикация може да намерите приложени детайлните отчети по тримесечия, както и финалния сборен отчет за дейността на ДГ 129 “Приказен Свят” за 2019г. Отчет на дейността на ДГ 129 “Приказен свят” за първо тримесечие. Отчет на дейността на…

Отчетност 129 Детска градина

В тази публикация може да намерите приложени детайлните отчети по тримесечия, както и финалния сборен отчет за дейността на ДГ 129 “Приказен Свят” за 2018г. Отчет на дейността на ДГ 129 “Приказен свят” за първо тримесечие. Отчет на дейността на…