Конкурси плод и мляко 129 Детска градина

Заповед 26-240/17.06.2019г. за избор на доставчик по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ График за доставка на училищно мляко График за досвка на училищен плод   Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен…