Това е един изключително полезен и много добре оформен документ, създаден така, че да бъде интересен и същевременно разбран от децата. Можете да разгледате, както и да свалите документа от тук. Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната…

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: