Това е един изключително полезен и много добре оформен документ, създаден така, че да бъде интересен и същевременно разбран от децата. Можете да разгледате, както и да свалите документа от тук. Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната…

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

Моля, запознайте се с нововъведените вътрешни правила за дейността на учебното заведение в извънредна епидемична обстановка. Правилата можете да прочетете тук.

129 Детска градина

Във връзка с подновяване на посещението на детска градина за децата и с цел осигуряване на максимална безопасност на децата и служителите в детската градина е необходимо да бъдат спазвани някои конкретни мерки. Приложено може да се запознаете с тях и да попълните информирано съгласие, което следва да бъде подписано от родителите преди или при първото посещение на детето.

План 129 Детска градина

Уважаеми родители, работното време, в което можете да запишете класираните си деца в ДГ №129 “Приказен свят” е: от понеделник до четвъртък: от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 16:30 ч. в петък: от 9:00 ч….

Разгледайте нашата виртуална изложба “Моят шарен Великден”- творби на децата от 4та “А” група на 129 ДГ – Приказен свят.

Отчетност 129 Детска градина

В тази публикация може да намерите приложени детайлните отчети по тримесечия, както и финалния сборен отчет за дейността на ДГ 129 “Приказен Свят” за 2020 година. Отчет на дейността на ДГ 129 “Приказен свят” за първо тримесечие. Отчет на дейността…

Уважаеми родители, Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното от 13.03 2020г. извънредно положение в Република България и препоръките на Националния оперативен щаб, Ви уведомяваме, че създаваме условия за заплащане  по…