При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

Моля, запознайте се с нововъведените вътрешни правила за дейността на учебното заведение в извънредна епидемична обстановка. Правилата можете да прочетете тук.

129 Детска градина

Във връзка с подновяване на посещението на детска градина за децата и с цел осигуряване на максимална безопасност на децата и служителите в детската градина е необходимо да бъдат спазвани някои конкретни мерки. Приложено може да се запознаете с тях и да попълните информирано съгласие, което следва да бъде подписано от родителите преди или при първото посещение на детето.

План 129 Детска градина

Уважаеми родители, работното време, в което можете да запишете класираните си деца в ДГ №129 “Приказен свят” е: от понеделник до четвъртък: от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 16:30 ч. в петък: от 9:00 ч….

Уважаеми родители, Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното от 13.03 2020г. извънредно положение в Република България и препоръките на Националния оперативен щаб, Ви уведомяваме, че създаваме условия за заплащане  по…