Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното от 13.03 2020г. извънредно положение в Република България и препоръките на Националния оперативен щаб, Ви уведомяваме, че създаваме условия за заплащане  по банков път на дължимите такси за посещение на детската градина.

Всички родители на децата, записани в ДГ № 129 „Приказен свят”,  могат да си направят регистрация на  http://roditel.eu, където ще видят сумите за заплащане и банковата сметка на детската градина. При използване на този вид плащане, моля да имате предвид следното:

1.  В платежното нареждане ясно и коректно да се попълнят двете именана детето и групата, в която то е записано (пр. Иван Иванов 1а гр.).

2. Преведената сума трябва точно да съответства на посочената в сайта.

3. Банковата сметка на детската градина е:

IBAN: BG59SOMB91303125316500

BIC: SOMBBGSF

 4. На банковата сметка могат да се превеждат единствено суми за  месечна такса за детска градина, а не суми за допълнителни образователни дейности.

5. Заплащането на таксите  за месец март ще може да се извършва по банков път от  03.04.2020г. , като срокът за заплащане се удължава след 10-то число на месеца.

 Желателно е през времето на епидемичния период заплащането на месечната такса да се извършва по банков път.

Ако имате въпроси, пишете ни на имейл: cdg129@abv.bg  или  info@129dg.bg

Бъдете здрави!

Tags: