Отчетност 129 Детска градина

В тази публикация може да намерите приложени детайлните отчети по тримесечия, както и финалния сборен отчет за дейността на ДГ 129 “Приказен Свят” за 2021 година.

  1. Отчет на дейността на ДГ 129 “Приказен свят” за първо тримесечие.
  2. Отчет за дейността на ДГ 129 “Приказен свят” за второ тримесечие.
Tags: