Мини Идейни проектни на 129 Детска градина

1. Първа група – “Мечо Пух”

Педагогически екип: Виолета Петкова и Яна Николова

Име на проекта: „Адаптацията на тригодишните деца към условията и дневния  режим на детската градина“

Виж проекта тук.

 

2. Предучилищна група 5А – “Смехурковци”

Педагогически екип: Ирена Христова и Ралица Петрова

Име на проекта: „Изкустрвото – емоционално и възпитателно въздействие върху детето“

Виж проекта тук.

 

3. Предучилищна група 5Б – “Цар лъв”

Педагогически екип: В. Ерменкова и Б. Арнаудова

Име на проекта: „Екологичното възпитаване  в децата от ДГ за разумно съхранение, природоползване, възстановяване и опазване на природната среда.

Виж проекта тук.

 

4. Предучилищна група 6А – “Многознайко”

Педагогически екип: Т. Проданова и Г. Георгиева

Име на проекта: „Приказния свят на детството -Училище, здравей!

Виж проекта тук.

 

5. Предучилищна група 6Б – “Мики Маус”

Педагогически екип: А. Попова и Л. Иванова

Име на проекта: „Аз ще бъда ученик

Виж проекта тук.

 

 

Tags: