Отчетност 129 Детска градина

В тази публикация може да намерите приложени детайлните отчети по тримесечия, както и финалния сборен отчет за дейността на ДГ 129 “Приказен Свят” за 2018г.

  1. Отчет на дейността на ДГ 129 “Приказен свят” за първо тримесечие.
  2. Отчет на дейността на ДГ 129 “Приказен свят” за второ тримесечие.
  3. Отчет на дейността на ДГ 129 “Приказен свят” за трето тримесечие.
  4. Финален сборен отчет с натрупване за 2018г. 
Tags: