129 Детска градина

В тази публикация можете да намерите докладитe за касово изпълнение на бюджета за 2023 година по тримесечия. Доклад за касово изпълнение на бюджета към 31 Март 2023 Доклад за касово изпълнение на бюджета към 30 Юни 2023 Доклад за касово…