• Интерактивно обучение в реално
    и виртуално образователно пространство

    Програмна система базирана на Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот.

  • Допълнителни
    образователни дейности

    Възможност за избор от над 10 допълнителни активности, включващи спортни, интелектуални и артистични направления.

Приказен свят

129 Детска градина

Предучилищна образователна институция с визия дигитална култура, електронно обучение.

В 129 Детска градина от 2010/2011 учебна година е внедрен модел за управление на качеството. Напълно реновирано е ФИЗИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО – функционално, мобилно, естетично, съобразено с нормативните изисквания за среда на обучение, възпитание и отглеждане на деца от предучилищна възраст.

Институцията представлява ИНТЕРАКТИВНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО в реална и виртуална среда (технологична инфраструктура – интерактивни дъски, лаптопи, таблети) и педагогически екип с висок професионализъм, компетентности и личностен интегритет/качества. ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО е с изключителна зеленина, нови уреди за игра, обезопасени площадки, пространство за обучение по БДП, футболно игрище, тенис корт, баскетболна площадка, градински шах.

129 ДГ - Приказен свят осигурява БЕЗОПАСНА СРЕДА с вътрешно и външно видеонаблюдение, контрол за достъп и физическа охрана.

Приказен свят

образователен процес

129 Детска градина е отличен старт за вашето дете

иновативна програма

Визия за предучилищното детство на 21 век, подчинена на ключовите европейски компетенции за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж.

интерактивно обучение

Дигитална образователна платформа. Обучение чрез интерактивни мултимедийни игри и приложения. Предоставяне на отлична технологична база.

изучаване на чужди езици

Допълнителните образователни дейности включват занимания по английски и немски език. Отлична начална подготовка за бъдещето на Вашето дете.

образователни екскурзии

През учебната година 129 Детска градина - Приказен свят организира разнообразни екскурзии и мероприятия с образователни цели за своите възпитаници с лицензирани туроператорски фирми .

спорт

Двигателната култура е прдпоставка за здравословен начин на живот. От 2013 година в институцията е учредена „Детска спортна олимпиада“, в която децата ежегодно се състезават помежду си с усвоените двигателни компетентности.

изучаване на изкуства

През 129 ДГ се изучават и популяризират различни изкуства – солово пеене, приложни изкуства, балет, танци, като постиженията децата демонстрират в участия в изложби, турнири, концерти, форуми.

6

Възрастови групи

6

Мини Идейни Проекти

Институционален Проект Гражданско Образование

10

Издадени броеве на печатна медия

Вестник "Приказен свят"

12

Допълнителни Образователни Дейности

Образователни направления

ИНТЕРАКТИВНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО

129 Детска градина - Приказен свят е предучилищна образователна институция с визия за дигитална култура и електронно обучение.

В ИНСИТУЦИЯТА от 2010/2011 учебна година е внедрен модел за управление на качеството. Напълно реновирано е ФИЗИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО – функционално, мобилно, естетично, съобразено с нормативните изисквания за среда на обучение, възпитание и отглеждане на деца от предучилищна възраст. ИНТЕРАКТИВНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО в реална и виртуална среда (технологична инфраструктура – интерактивни дъски, лаптопи, таблети) и педагогически екип с висок професионализъм, компетентности и личностен интегритет.

Приказен свят

Допълнителни образователни дейности

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Езици

04/03/2019

Възраст

4-7

Група от

15

2,50лв.

ШАХМАТ

ШАХМАТ

Развиващ логиката

09/02/2019

Възраст

4-7

Група от

12

3 лв

Балет

Балет

Танци

01/01/2019

Възраст

4-7

Група от

15

3 лв.

Приложни изкуства

Приложни изкуства

Изкуства

09/09/2017

Възраст

2-7

Група от

10

3,50лв.