Приложни изкуства

Малките художници обучаващите се по програмите на детско приложно студио “ШАРКАНИЦИ”, успяват чрез различни материали и изобразителни техники да се докоснат по детски до изкуството. Арт занимания се провеждат два пъти седмично. ТАКСАТА ЗА ЕДИН УЧЕБЕН ЧАС Е 3,50лв. /включваща обучение и всички професионални материали/.

Приобщавайки ги към този цветен и „приказен“ свят те:

  • Усвояват познания за цветове, форми и декорации
  • Овладяват основни техники за рисуване, моделиране и колаж
  • Усъвършенстват фината моторика и графичните умения
  • Развиват творческо въображение и естетика, изразявайки себе си, своите идеи, емоции и преживявания
  • И … най-голямата награда е всяка тяхна творба да участва в организираните изложби.

Творбите остават тяхна собственост, което дава възможност да се организира малка арт галерия у дома – своеобразен творчески автограф на детето на тази възраст.

Възраст : 2-7
Група от : 10
Цена 3,50лв.
Провеждане 2 пъти седмично

Начало на курса