Народни танци

 

Взаимовръзката между музикалното и физическото възпитание, а така също и на танцовото изкуство позволява да се развиват хармонично у децата музикалните способности, умствената и физическата дееспособност, творческата активност.

Движението с музика се използва още и за активизиране на децата, като се поощрява тяхното въображение, спонтанните им хрумвания, емоционалните реакции и т.н., т.е. като се насочва вниманието на децата към възприемане на музикалното произведение с цел създаване на равновесие между емоционалния и интелектуалния фактор.

Движенията с музика трябва да позволяват на малките да усетят себе си и другите до тях като творчески индивидуалности по такъв начин да удовлетворят потребностите си от движения и творческа свобода.

Възраст : 3-7
Група от : 20
Цена 15 лв.

Начало на курса