НЕМСКИ ЕЗИК

  1. Учебен Център ,,Ай енд Ай” е акредитиран от ОПТИМА – Българската асоциация за качествени езикови услуги – 2006г.
  2. Учебен Център ,,Ай енд Ай “ има 24 годишна традиция в чуждоезиковото обучение.
  3. Учебен Център ,,Ай енд Ай” е първият сертифициран център в България по ISO.
  4. Учебен Център ,,Ай енд Ай” е член на БАПА ( Българската асоциация на преподавателите по английски език), SOFELTA ( Софийската организация на учителите по английски език) и ОМЕП – Международната организация за предучилищно образование.

Часовете се провеждат 2 пъти седмично по 3лв. на час.

Възраст : 4-7
Група от : 15
Цена 3 лв.
Провеждане 2 пъти седмично

Начало на курса