Гимнастика

Станка Пеневска e pъководител и треньор на „Талант Спорт Стил”. Завършила Национална Спортна Академия; Майстор на спорта с дългогодишна спортна кариера по художествена гимнастика, акробатика и скокове на батут; треньор с успешна практика и утвърден авторитет в областта на гимнастиката и спорта. Школата е известна с многобройни участия, високи постижения и награди от спортни празници, състезания, открити практики, концерти, фестивали, телевизионни изяви.

Ползите от обучението по гимнастика са многобройни:

  • децата укрепват своето здраве и психика
  • придобиват отлична двигателна култура – гъвкавост бързина, сила и пространствена ориентация
  • усвояват теоретични понятия
  • развиват правилна стойка и телосложение, както и чувство за красота и ритъм

Спортна  Школа „Талант Спорт Стил” има своя оригинална методика за обучение в условията на детската градина от 3 до 7 и над 7 годишна възраст за училищата.  Набляга  се на игровия метод, който създава положителни емоции и радост у децата. Те с удоволствие вземат участие.

Заниманията са 2 пъти в седмицата по 3 лева на час.

Възраст : 3-7
Група от : 15
Цена 3 лв.
Провеждане 2 пъти седмично

Начало на курса